Infosenter

Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer for Lillywool gjennom www.lillywool.com til forbruker. Både nettbutikken og varemerket Lillywool administreres av Pulsana AS.

1. Parter
Selger: Pulsana AS, Langelandvegen 17, 6010 Ålesund. Orgnr.: 892 305 552 MVA. Telefon: (+ 47) 941 56 730.  E-post: kundeservice@lillywool.com

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken
Når du bestiller/handler i vår nettbutikk, består kjøpeprosessen av følgende punkter:
- Se på utvalget og orienter deg om produkter
- Velg produkter og legg i handlekurv ved å klikke på "Kjøp" knappen
- Gå til handlekurven
- Fyll inn kunde- og kortopplysninger
- Kontroll og bekreftelse av bestillingen
- Mottak av ordrebekreftelse

3. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Pulsana AS er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når Pulsana AS mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg ordrebekreftelse per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken
Pulsana tilstreber alltid å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan bety at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Lagerbeholdning er integrert i nettbutikken og oppdateres automatisk, skulle det likevel som følge av særskilte omstendigheter oppstå utsolgtsituasjoner for varer som ligger tilgjengelig i nettbutikken, slik at leveransen forsinkes ut over normal leveringstid, vil kjøper bli informert spesielt om dette.

5. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. For tiden tilbyr vi fri frakt på alle kjøp i nettbutikken www.lillywool.com

6. Betaling
Kjøpesummen gjøres opp gjennom betaling med betalingskort/ kredittkort.

Faktura eller kredittkjøp kan innvilges på forespørsel, både for personer og bedrifter/ institusjoner. Faktura utstedes da ved forsendelse og forfaller til betaling 15 dager etter at varen en sendt.

7. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer gjennom Posten Norge. Pakken kan hentes på ditt nærmeste postkontor eller post-i-butikk. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det. Ved langvarig forsinkelse kan du kreve kjøpet hevet og få beløpet tilbakebetalt. Pulsana AS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg.

8. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9 Reklamasjon
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve omlevering, prisavslag eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 10.

10. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme stand som du mottok det. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

11. Personopplysninger
Pulsana AS behandler i utgangspunktet kun personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post.

12. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk lov og rett.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.